Home » PR news

ขอขอบคุณพี่น้องขาว NBS ทุกท่านที่ช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

26 Oct 10 - By l

สรุปยอดรวมจำนวนที่กด Like เป็นจำนวน 519 like ทาง ทีมงานได้บริจาคเงินจำนวนนี้เข้าที่ ททบ 5. บัญชีบริจาค “ช่วยภัยน้ำท่วม” ธ.ทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ 021-2-69426-9 เป็นจำนวน 5,190 บาท

clip_image001ทางทีมงาน ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ครับ

nbs© Copyright - Notebookspec.com All Rights