Home » Tip & Trick

กู้คืนไฟล์สำคัญ ไฟล์หาย ลบแบบไม่ตั้งใจ Pandora Recovery เอาอยู่

14 Jun 14 - By l

เรื่องของอุบัติเหตุ ความไม่ตั้งใจหรือการทำไฟล์หาย อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ คนต้องเคยพบเจอกันบ้างในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยคือ การค้นหาและเรียกคืนไฟล์หรือ Recovery ให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหายแบบถาวร แต่จะทำได้อย่างไร หากยังนึกไม่ออก ลองดูโปรแกรม Pandora Recovery นี้ดูก็ได้

Panda-Recovery-1

1เมื่อติดตั้ง Pandora Recovery เรียบร้อยแล้ว หน้าต่างโปรแกรมการทำงานจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น Wizard และหน้าต่างหลักทำงานแบบ Manual

Panda-Recovery-2

2?ตัวอย่างรูปภาพที่เรามีอยู่ แต่อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือลบไป โดยไม่ตั้งใจ

 

 

Panda-Recovery-3

3?กรณีที่เราเลือกเริ่มการทำงานด้วย Wizard ระบบจะให้เราเข้าไปดูใน Recycle Bin ก่อน ว่าพบไฟล์ที่หายไปหรือไม่ กรณีที่ถูก Delete ปกติ มักจะพบอยู่ในนี้

 

Panda-Recovery-4

4?แต่ถ้าไม่พบ ให้เราใส่เครื่องหมายที่ No, I did not find my files แล้วคลิก Next เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

 

 

Panda-Recovery-5

5?เลือกไดรฟ์ที่ต้องการหรือไดรฟ์ที่ไฟล์หายไป แล้วต้องการค้นหา เพื่อที่จะจำกัดวงให้แคบลง

 

 

Panda-Recovery-6

6?ในหน้าการสแกนนี้ หากต้องการสแกนเพื่อค้นหาในเบื้องต้น สามารถใช้งานผ่าน Surface Scan ได้ทันที แต่ควรต้องกำหนด Type หรือประเภทของไฟล์ที่ต้องการ ว่าเป็นไฟล์แบบใด Image, Picture, Document, Music หรืออื่นๆ จากนั้นคลิก Start Disk Surface Scan ได้ทันที

 

Panda-Recovery-7

7?จากนั้นเมื่อค้นหาไฟล์จากเงื่อนไขการสแกนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็จะแสดงผลให้ได้ทราบ

 

 

Panda-Recovery-8

8?แต่ถ้าต้องการที่จะสแกนแบบเต็มรูปแบบและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นคลิก Scan

 

 

Panda-Recovery-9

9?เมื่อสแกนไฟล์ต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว ให้เราทำการสำรวจไฟล์ที่ค้นพบเหล่านั้น เพื่อหาไฟล์ที่ต้องการ

 

 

Panda-Recovery-10

10?เมื่อเลือกพบไฟล์ที่ต้องการแล้ว ให้คลิก Recover เพื่อนำไฟล์เหล่านั้นกลับมา เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 © Copyright - Notebookspec.com All Rights