Home » 4. Other News

การบินไทยได้ไฟเขียว เตรียมเปิดให้บริการ WiFi บนเครื่องระหว่างเดินทางแล้ว

31 Aug 13 - By l

สำหรับวงการสายการบินของประเทศไทยเรานั้น ตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้าในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ตามต่างประเทศอีกก้าว นั่นก็คือให้บริการสัญญาณ WiFi บนเครื่องบิน ของสายการบินไทย โดยสถานะล่าสุดในตอนนี้ ก็คือกำลังอยู่ในการขั้นตอนเตรียมอนุมัติใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย บนเครื่องบิน

คาดว่าน่าจะสามารถเริ่มให้บริการจริงได้ในตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป และใบอนุญาตดังกล่าวที่ว่านี้ ก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องที่การบินไทย ได้ทำการยื่นขอใบอนุญาตไปที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อช่วง 2 ปีที่แล้ว ซึ่งเป้นการยื่นเพื่อขออนุญาตให้บริการทั้งไวไฟ และมือถือพร้อมกันเลย แต่ก็ไปติดปัญหาในเรื่องของกฎหมาย ที่กำหนดเอาไว้ว่าคลื่นความถี่มือถือนั้น ต้องได้รับการจัดสรรด้วยวิธีการประมูลเท่านั้น ก็เลยทำให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะอนุญาตได้เฉพาะกับระบบ WiFi ก่อน ส่วนในเรื่องของระบบสัญญาณมือถือนั้น จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังแทน

สำหรับคลื่นความถี่ของการให้บริการ WiFi นั้น ก็คือที่ระดับ 2.4 GHz จะสามารถให้ใบอนุญาตได้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ยื่นขอทุกราย โดยที่เมื่อได้รับใบอนุญาตไปแล้ว การบินไทยนั้น ก็จะต้องเลือกผู้ให้บริการระบบ WiFi ที่ว่านี้อีกทีนึง เข้ามาทำเซ็ตระบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนั้น มีผู้ให้บริการอยู่เพียง 2 รายเท่านั้น ทั่วโลก คือ บริษัท แอร์โร โมบาย จากประเทศอังกฤษ และ บริษัท ออนแอร์ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: ประชาชาตธุรกิจ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights