Home » Tip & Trick

การทำ Rebuild Search Index ใน Windows 7

11 Oct 10 - By l

Windows 7 มีระบบดัชนี (Index) เป็นกุญแจสำคัญทำให้ฟังก์ชัน Search ซึ่งมีไว้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ทำงานได้รวดเร็วในพริบตา เมื่อเราสั่งค้นหา ระบบ Windows 7 ไม่ได้เข้าไปค้นหาจากข้อมูลจริง แต่ค้นหาจากดัชนีแทน เมื่อระบบดัชนี มีการทำงานมากๆ ขึ้น การเก็บข้อมูลมากขึ้น ก็ย่อมทำให้การทำงานของดัชนีทำงานช้าลงหรือบางครั้งถึงกับหยุดการทำงาน ?เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สามารถจัดระบบดัชนี ใหม่ที่เรียกว่า Rebuild เพื่อคืนค่าประสิทธิภาพการทำงานให้ดีเหมือนเดิม

วิธีทำ Rebuild ดัชนีของ Search มีขั้นตอนดังนี้

1.พิมพ์ indexing options ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Enter

2.ที่หน้าต่าง Indexing Options คลิกปุ่ม Advanced

Rebuild_Search_Index_01

3.ที่หน้าต่าง Advanced Options ภายใต้หัวข้อ Troubleshooting ให้คลิก Rebuild

Rebuild_Search_Index_02

4.แล้วคลิก OK เมื่อระบบถามยืนยันการทำ Rebuild รอสักครู่ระบบจะทำการจัดระบบดัชนีใหม่

Rebuild_Search_Index_03

หลังจากนี้ Search Index ของ Windows 7 จะทำงานได้เร็วเหมือนเดิม
© Copyright - Notebookspec.com All Rights