Home » 1. Notebook News

การทำ Optimize Cache ให้กับ File System

24 Jul 10 - By l

การปรับแต่งให้ Windows 7 ทำงานได้เร็วขึ้น โดยปรับแต่ง Prefetch file ก็เป็นวิธีหนึ่ง Prefetch คือการบันทึกการทำงานของโปรแกรมเก็บไว้สำหรับการใช้งานครั้งต่อไปให้เร็วขึ้น บางครั้งยังไม่พอเพียงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานเร็วขึ้น ยังมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอื่นอีกมากมาย หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นได้แก่การ Optimize (เพิ่มประสิทธิภาพ) Cache ให้กับไฟล์ระบบ (File System)

เมื่อเราเปิดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาใช้งาน Windows จะอ่านไฟล์ในโปรแกรมแล้วเรียกมาเก็บไว้ใหน่วยความจำหรือ RAM จากนั้นให้เราลองปิดโปรแกรมลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ การเปิดครั้งที่สองจะเร็วกว่าการเปิดครั้งแรกเพราะใน Windows มีระบบ Cache File กล่าวคือการเปิดไฟล์ครั้งที่สอง Windows ?จะไปอ่านข้อมูลจาก Cache File ซึ่งถูกดูดมาเก็บไว้ตั้งแต่การเปิดโปรแกรมครั้งแรก

ปัญหาที่เกิด คือถ้าเปิดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมขึ้นมาใช้งานพร้อมกันแล้ว โปรแกรมหลังๆ จะอืดอาดโดยเห็นได้อย่างชัดเจน จนบางครั้งถึงขั้น System Frozen หรือระบบค้างหยุดทำงาน เพราะข้อมูลถูกดูดเข้าไปจนเต็มความจุของ RAM

วิธีมาปรับแต่งโดยการ Optimize (เพิ่มประสิทธิภาพ) Cache ก็มีดังนี้…

วิธีที่ 1

1.พิมพ์ cmd ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ของ Administrator

2.ที่หน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์ fsutil behavior set memoryusage 2 แล้ว Enter

Optimize_cache_01

วิธีที่ 2

1.พิมพ์ regedit ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Enter

2.ที่หน้าต่าง Registry Editor ที่หน้าต่างด้านซ้ายให้ไปตามคีย์ย่อยดังนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

3.ให้ดับเบิลคลิกที่คีย์ NtfsMemoryUsage ที่หน้าต่างด้านขวา จะที่หน้าต่าง Edit DWORD (32-bit) Valve ให้ใส้เลข 2 ลงในช่อง Value data: แล้วคลิก OK

Optimize_cache_02
© Copyright - Notebookspec.com All Rights