Home » 6. Mac Corner

การถ่ายภาพแบบระบุตำแหน่ง GPS บอกสถานที่ให้ทราบ

10 Jun 14 - By l

การถ่ายภาพด้วยกล้องจาก iPad เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยให้การนำมาใช้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการกำหนด Location หรือพิกัดสถานที่ที่เราได้ถ่ายภาพนั้น ทำให้เราสามารถแจ้งให้กับเพื่อนได้ในกรณีที่พลัดหลงกันหรือเป็นการระบุตำแหน่ง เมื่อจะกลับมาในครั้งหน้า กรณีที่คิดว่าจะจำทางไม่ได้ จะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพแบบระบุตำแหน่งนั้นให้ประโยชน์ได้มากทีเดียว ส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยาก

ipad-photos-loaction-1

1
ขั้นแรกให้เข้าไปตั้งค่าในส่วนของการระบุ Location ก่อน ด้วยการแตะที่ Settings > Privacy > Location service
?

ipad-photos-loaction-2

2
แตะในส่วนของ Location services ให้ On เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน
?

ipad-photos-loaction-3

3
จากนั้นในส่วนของ Camera ให้แตะเลือกเป็น On สำหรับระบุการทำงาน Location ในส่วนของกล้อง
?

ipad-photos-loaction-4

4
เมื่อเข้าไปดูใน Camera Roll จะพบว่ามีการรายงานตำแหน่งของภาพที่ถ่ายเอาไว้อย่างชัดเจน
?

ipad-photos-loaction-5

5
ซึ่งเมื่อแตะที่ภาพจะสามารถเปิดดูตำแหน่งที่ถ่ายไว้จากสถานที่ ซึ่งทำให้เรานำไปใช้หรือส่งให้เพื่อนเพื่อให้มายังจุดนัดหมายเดียวกันได้ต่อไป
?

เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างมากทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือมีการพบปะนัดหมายกับเพื่อนหรือลูกค้าเป็นประจำ ก็จะใช้ในการระบุตำแหน่งและกำหนดการเดินทางได้เป็นอย่างดี
© Copyright - Notebookspec.com All Rights