Home » 5. MS News

กว่าครึ่งของผู้ใช้งาน Windows 8 ยังชื่นชอบและพอใจใน Windows 7 อยู่

19 Oct 12 - By l

แม้ว่าตอนนี้ทุกคนต่างเฝ้ารอ Windows 8 ตัวใหม่กันอย่างใจจดใจจ่อ แต่ดูเหมือนว่าจะยังมีผู้ใช้งานที่ยังคงพอใจอยู่กับเจ้าตัวก่อนหน้าที่เป็นเลข 7 ซะมากกว่า จากการสำรวจจากผู้ใช้งานจำนวน 50,000 ราย ของเว็บ Forumswindows8.com ตัวเลขที่พึงพอใจที่จะอัพเกรดเอา Windows 8 มาใช้งานนั้นอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ตีเป็น 1 ใน 4 จากผู้ที่ทำการสำรวจทั้งหมด ในขณะที่ส่วนใหญ่ที่สุดนั้นเป็นของ Windows 7 ได้ตัวเลข 53 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็น 2 ใน 4 มากกว่า Windows 8 หนึ่งส่วน

นอกจากนั้นตัวเลขที่น่าสนใจส่วนที่เหลือ ก็คือ Windows XP ที่ยังคงได้รับคะแนนความนิยมกว่า 20 เปอร์เซ็นต์อยู่เลย แม้ว่าเวลาจะร่วงเลยมานานหลายปีแล้วก็ตาม?

แต่กับเหล่าผู้ที่ได้ลองใช้งานระบบใหม่ที่ว่านี้แล้ว ก็ยังมีตัวเลขที่ได้ทำการสำรวจที่น่าสนใจอีกอย่าง นั่นก็คือเรื่องปัญหาต่างๆของตัวระบบที่น่าปรับปรุงแก้ไช โดยมากที่สุดคือเรื่องปัญหาด้านความต้องการของระบบ เป็นตัวเลข 26 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยการไม่รองรับกับอุปกรณ์บางตัว เป็นตัวเลขที่แถบไม่แตกต่างจากหัวเรื่องแรกคือ 25 เปอร์เซ็นต์ ปิดท้ายด้วยปัญหาอาการเครื่องค้าง ทำอะไรต่อไม่ได้ อีก 20 เปอร์เซ็นต์

แต่เมื่อมาพูดถึงจุดเด่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมาก นั่นก็คือเรื่องของหน้าตาเมนูของตัวระบบ ที่รื้อมาทำใหม่กันเลยทีเดียว เพราะว่ามีตัวเลขที่เป็นผลด้านลบจากผู้ใช้งานที่น้อยมาก เพียงแค่ 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

ที่มา: TGDaily© Copyright - Notebookspec.com All Rights