Home » 4. Other News

กลุ่มสมาชิกแฮกเกอร์ออนไลน์ Anonymous ประกาศตามล่าเปิดเผยข้อมูลกลุ่ม ISIS

13 Feb 15 - By l

หลังจากที่เราได้เห็นข่าวคราวต่างของกลุ่มก่อการร้าน ISIS ที่ดังออกข่าวไปทั่วโลก ล่าสุดนี้ กลุ่มคนแฮกเกอร์ออนไลน์กลุ่มนึง ที่เรียกชื่อตัวเองว่า Anonymous ก็ได้มีการโพสท์วิดีโอและข้อมูลตอบโต้กลุ่ม ISIS แล้ว

anon-tweet-

โดยกลุ่มดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนตัวเองออกมากแต่อย่างใด ใช้รูปภาพกราฟิกอำพรางใบหน้าตัวผู้พูด บอกแต่เพียงว่าสมาชิกของกลุ่มนั้น ประกอบไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายศาสนา, อาชีพ และความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น มุสลิม, คริสเตียน, ยิว เป็นทั้ง แฮ็คเกอร์, แคร็กเกอร์, นักก่อการร้ายทางโลกไซเบอร์, เจ้าหน้าที่, สายลับ, นักเรียน, พนักงานเอกสาร, คนว่างงาน, คนจน, คนรวย หรือคนข้างๆบ้านของคุณ

ใจความเนื้อหาหลักในวิดีโอตัวนี้ บอกว่ากลุ่มผู้ก่อการร้านที่เรียกตัวเองว่า ISIS หรือรัฐอิสลาม ไม่ใช่มุสลิม และพวกเราจะไล่ล่าคุณ ไล่ถล่มเว็บไซต์ของคุณ บัญชีการเงิน อีเมล และเปิดเผยตัวตนของพวกคุณ นับจากนี้ จะไม่มีที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์สำหรับพวกคุณ

นอกจากนั้น ยังได้มีการเปิดเผยรายชื่อบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับกลุ่ม ISIS ตามด้านล่างอีกด้วย

https://twitter.com/Daash
https://twitter.com/DaashISIS
https://twitter.com/DaashConnect
https://twitter.com/DaashConnect1
https://twitter.com/DaashConnect2
https://twitter.com/DaashConnect3
https://twitter.com/DaashConnect4
https://twitter.com/DaashConnect5
https://twitter.com/DaashConnect6
https://twitter.com/DaashConnect7
https://twitter.com/DaashConnect8
https://twitter.com/DaashISIS
https://twitter.com/ISISConnect
https://twitter.com/ISISConnect2
https://twitter.com/ISISConnect3
https://twitter.com/ISIS_Connect
https://twitter.com/D3ichy1
https://twitter.com/Nour_zalam
https://twitter.com/fadou7_ilma3bar
https://twitter.com/Faysal_da3iche
https://twitter.com/sam7anA7mar
https://twitter.com/Salman7asoun
https://twitter.com/far7at_naser_3
https://twitter.com/Asad3oumran
https://twitter.com/AbouHilal_bader
https://twitter.com/Abou7amadElrasy
https://twitter.com/Dafiq_ISIS
https://twitter.com/Salman_Anwar
https://twitter.com/Jazib_moutawakil
https://twitter.com/Albakistani_JN
https://twitter.com/umar_media_ttp
https://twitter.com/Din1080
https://twitter.com/abu_elbaraa91
https://twitter.com/Din1080
https://twitter.com/ZawahiriRafidhi
https://twitter.com/interditAuPaien
https://twitter.com/Qan9Yaman
https://twitter.com/Abouyamany
https://twitter.com/AlRani1
https://twitter.com/AMouwahidin
https://twitter.com/AbouMoustapha1
https://twitter.com/Abou_illabaisse
https://twitter.com/Ja3faralsadik
https://twitter.com/E7sanALsadiq
https://twitter.com/Ja3far_aboumahdi
https://twitter.com/imam_3antar
https://twitter.com/AbuBicha
https://twitter.com/OumShaheed1
https://twitter.com/aboomusab69
https://twitter.com/riahizaid12
https://twitter.com/Khaled_nousra
https://twitter.com/MouvementSalafi
https://twitter.com/akhypotteur
https://twitter.com/Dz_Bara_ah
https://twitter.com/UmmSherazzade
https://twitter.com/Salam_nour
https://twitter.com/Abou_OmarAlchamy
https://twitter.com/Abou_jabal
https://twitter.com/Baghdadid1
https://twitter.com/Ra2if_w
https://twitter.com/Amin_3abdala
https://twitter.com/Qouyas7
https://twitter.com/zalmour_3aziz
https://twitter.com/karkhan_el_nour
https://twitter.com/Barlous_3antar
https://twitter.com/karim_soura
https://twitter.com/SrhZtn
https://twitter.com/Monimelperso
https://twitter.com/Abounizar_sadim
https://twitter.com/AbouNasir_nousra
https://twitter.com/khalid_da3ichy
https://twitter.com/Mouhran_salam_alah
https://twitter.com/Mounir3abed_nousra
https://twitter.com/MinhajNoubouwa
https://twitter.com/abou_suisse
https://twitter.com/dawlaReporter
https://twitter.com/FatimaYouYouu
https://twitter.com/Nour_Da3ich
https://twitter.com/aylan7x
https://twitter.com/Parigi6
https://twitter.com/moujahidardent
https://twitter.com/patience1900
https://twitter.com/alfuratwadijlah
https://twitter.com/CassKhattab
https://twitter.com/ibnhouss > Rachid Abou Houdeyfa
https://twitter.com/aboushaheed_
https://twitter.com/abubakr99amb
https://twitter.com/Salashh
https://twitter.com/jamilnousran
https://twitter.com/jamilnousran1

 

https://www.facebook.com/azizi.salina
https://www.facebook.com/mujahiddin.bolzan
https://www.facebook.com/sinar.cahaya.73
https://www.facebook.com/putraijamarul77
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007817504822 ====> This are Junaid Hussain AkA TriCk.
https://www.facebook.com/najmi.mie.9
https://www.facebook.com/mohdazril.matsoom
https://www.facebook.com/mohdrahemyl.remy
https://www.facebook.com/safwan.wan.5661
https://www.facebook.com/cikgu.ihsan
https://www.facebook.com/buxy.bux ====> (Recruiter) This woman she to brainwash young people to go to Syria to fight alongside Terrorists of the Islamic State.

ที่มา: Anonhq
© Copyright - Notebookspec.com All Rights