Home » PR news

กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบเงินและเครื่องอุปโภคแก่สภากาชาดไทย

8 Nov 10 - By l

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย นำโดย มร. โทรุ ชิมิซึ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนอาวุโสกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย

clip_image001

และนางโสภาพิมพ์ (เศรษฐบุตร) สิมะกุลธร รองผู้แทนผู้แทนอาวุโสกลุ่มบริษัทโซนี่ ฯ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหา-รายได้ สภากาชาดไทย(ที่5 จากขวา) และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกันรับมอบ

พร้อมกันนี้ พนักงานกลุ่มบริษัทโซนี่ ฯ ยังได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบเพิ่มอีกจำนวน 114,000 บาท รวมทั้งของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
© Copyright - Notebookspec.com All Rights