Home » 4. Other News

กรมการปกครอง สั่งด่วน ห้าม !!! ข้าราชการเล่น Facebook และ Line ในเวลางาน

30 Jan 15 - By l

ในวันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการปกครอง (ปค.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดออกมา เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา เรื่องแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ

just-social-bg3skywritter2

ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีบุคลากรภาครัฐบางรายใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการที่ติดต่อในที่ว่าาการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานของกรมการปกครอง ไปใช้ในโปรแกรม Social media เช่น โปรแกรม Faceboo, Line, E-mail ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ โดยส่งข้อความหรือรูปภาพที่อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น รวมทั้งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

line-app

โดยระบุแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ฯ ของทางราชการกรมการปกครองคือ ให้บุคลากรใช้คอมพิเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ห้ามมิให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ฯ ไปใช้ในทางส่วนตัวที่ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่นเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือการส่งอีเมลล์ที่เข้าข่ายความผิดอาญา

และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ฯ หากมีบุคคลากรกระทำความผิด จะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย

669492

ที่มา : sanook
© Copyright - Notebookspec.com All Rights