เรียน ท่านสมาชิก NotebookSPEC และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานตำรวจแห่งช าติ มีมาตรการและกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์ โดยมีบทลงโทษซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของประชา คมแห่งนี้ ได้แก่ NotebookSPEC

ทางทีมงานจึงขอความร่วมมือทุกท่านในการไม่โพสต์ข้อคว ามเพื่อขอซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าด้วยวิธี Chat, ตั้งกระทู้ หรือ PM ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับสมาชิกท่านอื่นแล้ว ยังอาจได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอีกด้วย

โดยทาง NotebookSPEC จะดำเนินการระงับสมาชิกภาพของท่านถาวรทันทีที่ตรวจพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว และไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากได้ออกประกาศเตือนอย่างชัดเจนแล้ว

การกระทำดังกล่าวรวมถึง
1. การขอหรือแจก Invite ของเว็บไซต์ Bittorrent Tracker
2. การส่งลิงค์ ข้อความ เว็บฝากไฟล์ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
3. การแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ต้นฉบับ เพื่อแจกจ่ายโดยมิชอบทางกฎหมาย

ทั้งนี้ อนุโลมให้กรณีเดียวคือ Driver สำหรับโน้ตบุ๊คที่จะสามารถแจกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกท่านอื่น ส่วนในกรณี Freeware/Shareware/Trialware หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตาม GNU License หรือ Open Source เช่น Linux ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากจะเป็น Commercial License ในบางชุดซอฟต์แวร์ ทางทีมงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ในส่วนของ Firmware ที่จะมีการแก้ไขเพื่อฝังซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับอุป กรณ์พกพาแต่ละรุ่น การโพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดโดยไม่เ จตนา ทางทีมงานจะดำเนินการล็อกกระทู้และลบ Link เท่านั้นโดยไม่ลบสมาชิกภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงาน NotebookSPEC